پاسخ به شیخ

سخنان اخیر رئیس جمهور درباره بهشت بردن با زور شلاق ، با واکنش های فراوانی از سوی علما و مراجع تقلید رو به رو گردید که در همین خصوص بخش هایی از درس تفسیر قرآن حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی منتشر می شود :

حضرت آیت الله جوادی آملی در باب لزوم تذکر و موعظه به مردم بیان می دارند : وجود مبارک حضرت امیر ( ع ) برخی از مسائل علمی را یک بار دو بار می فرمودند اما برخی از مسائل عملی را هر شب می گفتند ، امام علی ( ع ) هر شب می گفتند : « تجهّزوا رحمکم الله » بار های خودتان را ببندید ، شیطان هر روز و هر شب وسوسه می کند ، از این رو موعظه باید هر روز و شب باشد ، در جریان ربا امام علی ( ع ) تازیانه دستش بود و می گفت : « الفقه ثمّ المتجر » این الفقه قبل از هرکاری همچون سیاست ، رأی دادن ، نظام داری ، آمدن به حوزه صدق می کند... »  ( هفته نامه 9 دی شماره 148 )

 

/ 0 نظر / 18 بازدید