تحلیل هفته

پرسشی که همیشه  باقی است: وقتی امام زمان غایب است و من هم به کار خود مشغولم، چه نیازی به امام زمان دارم ؟ پاسخ های زیادی داده شده است. اما می خواهیم از جهتی اساسی و کلی تر نگاه کنیم.

امام زمان ، امام است . امامت یعنی چه ؟ امام ، حجت خداست. یعنی خداوند برای تحقق اراده خویش از کسی استفاده میکند تا دیگر انسان ها به واسطه او به خودش برسند. چون خودش همه رو آفریده است و معنا ندارد که او بیافریند و دیگران به سمت دیگری حرکت کنند و او را خدای خود بخوانند ، پس حال که خداوند برتر از همه ماست و نقص ندارد. پس چگونه ما رها کند و هدایت نشویم؟ هدایت هم که نیازمند مسائل ظاهری نیست. امام باید باشد تا دست ما را بگیرد تا آدم بشویم و خدا را بشناسیم. اصلاً اگر ما توقف کردیم و گفتیم دین خدا دیگر صاحب ندارد بی معناست ؟ نه میتوانیم مثل مسیحیان یک آدم عادی ( پاپ ) را عصمت دهیم و نه میتوانیم مانند برادران عزیز سنی ما در رسول خدا بمانیم و امام پس از او نداشته باشیم . خدا بنا بر این دارد تا ما را هدایت کند و حجت خود را در زمین بگذارد . امام هم زندگی فردی ما را تحت تأثیر قرار می دهد و بخش اجتماعی آن را. 

خوب است در این جا بشارت معروف به « بماد ماد » که بشارت به رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلّم) و دوازده امام  معصوم ( علیهم السلام ) می دهد را بیان کنیم:

در کتاب مقدس (عهد عتیق ، سفر پیدایش ، 17 :20 ) چنین آمده است: « ( ای ابراهیم ) اما در خصوص اسماعیل ، تو را اجابت فرمودم . اینک او را برکت ( نبوت ) داده ، بارور گردانیدم و او را بسیار کثیر گردانم . دوازده رئیس از وی پدید آیند ، و امتی عظیم از وی بوجود آورم.» 

در ترجمه فارسی یه کلمه از آن افتاده است که در عبارت عبری و انگلیسی آن آمده است و آن کلمه « بماد ماد » است که عدد ابجد آن 92 است که با عدد ابجد نام مبارک « محمّد » همسان است. بنابر این ، کتاب مقدس صراحت دارد که رسول خدا ( ص ) از  نسل حضرت اسماعیل ( ع ) خواهد آمد و دوازده امام ( ع ) از نسل او می آیند.

آری ! شیعه مذهبی حق است که کتاب یهودیان و مسیحیان نیز بدان اشاره داشته است. آیا بازهم در وجود امام زمان ( عج ) شکی وجود دارد؟ 

/ 0 نظر / 22 بازدید