نکته

چرا اخلاق انتقاد در جامعه ما ضعیف است؟

چرا تحمل مخالف در میان ما ضعیف است ؟

چرا به متتقدین خود ناسزا می گوییم؟

چرا ما شیعیان امیر المؤمنین ( ع )  ادب را رعایت نمی داریم؟

مولای متقیان ( ع ) اهل ناسزاگویی نبودند. 

پس « سلم لمن سالمکم » کجا رفته است؟ 

/ 0 نظر / 23 بازدید